ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร อำเภอเกาะพะงัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร อำเภอเกาะพะงัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 186-0-93
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-66.30
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-69.00
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-2.00
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-19.00
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-32.00
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-2.00
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-10.00
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-6.00
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : โรงแรม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-48.40
ที่ตั้ง : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ร้านอาหาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-31.00
ที่ตั้ง : เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานีอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตำบลในอำเภอเกาะพะงัน

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี